• DSC 6264
 • DSC 3905
 • DSC 3760
 • DSC 6264
 • DSC 3760
 • DSC 3905

Olie- og kemikalieaffald

Olie- og kemikalieaffald er betegnet som farligt affald, hvor der er skærpede krav til bortskaffelse. M. Larsen har godkendt transportør komplette løsninger til håndtering af farligt affald inden for alle brancher. Vores løsninger sikrer en forsvalig håndtering og en miljømæssig rigtig bortskaffelse af affaldet.

Ja tak til...

Olie- og kemikalieaffald

JA tak til:
 • Spildolie
 • Maling
 • Pesticider
 • Opløsningsmidler
 • Olie-/tjærerester
 • Spraydåser
 • Jerntromler med rester af olie-/kemikalieaffald
 • Fotovæsker
 • Koblingsstøv
 • Bremsestøv
 • Emner der indeholder CFC-forbindelser
 • Brand- og ildslukkere
 • Skum- og pulverslukkere
 • Gasbeholdere
 • Trykbeholdere
Nej tak til...

Olie- og kemikalieaffald

NEJ tak til:
 • Eksplosive stoffer
 • Fyrværkeri
 • Radioaktivt affald
 • Selvantændeligt affald
 • Affald fra tømning af benzin- og olieudskillere og sandfang
 • Klinisk risikoaffald

Hent faktaark om olie- og kemikalieaffald som pdf-fil her: Faktaark 55 Olie- og kemikalieaffald

Skriv til vores konsulent

Læs mere

REMONDIS A/S' certificeringer

Læs mere

Er du vores nye medarbejder?

Læs mere

Bestil tømning online

Læs mere
HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?