Vognparken

M. Larsen råder i dag over mere end 200 køretøjer og ca. 30 anhængere. Vi kan garantere et bredt udvalg af kombinationer – for at vi netop kan tilbyde den løsning som passer til vores enkelte kundes behov.

Vi råder over følgende biltyper:
 • Skraldebiler / komprimatorbiler
  - Til tømning af affald på adressen – vi kører primært pap, papir, og brændbart affald med denne biltype. 
 • Containerbiler
  - Både til levering og afhentning af byggematerialer – men også til container transport af affald fra genbrugspladser og erhvervskunder 
 • Distributionsbiler
  - Til håndtering af pallegods – samt løsning af de affaldsindsamling som kræver særlig håndtering 
 • Multibiler
  - Primært til indsamling af storskrald og sortering af affaldet direkte på bilen.
 • Mobil makulering
  - Til de kunder der har behov for en fortrolig bortskaffelse af papir, ringbind, digitale medier, eller harddiske
 • Mobilt containervaskeanlæg
  - Til tømning og vask af containere, for at sikre brugere imod lugtgener 
 • Kassevogne og åbne varebiler
  - Til håndtering af de opgaver hvor pladsforhold eller lignende gør vi ikke kan løse opgaven med en lastbil 
 • Kranbiler
  - Både kranbiler til kran og bakseopgaver – men også kranbiler med grab til afhentning af jord eller levering af byggematerialer. 
 • Trækkere til sættevognstransport og regulære distributionsopgaver, samt transport af farligt affald
 • Påhængskøretøjer
  • Åbne anhængere til container transport
  • Lukkede trailere og anhængere til distribution og løsning er regulære distributionsopgaver